Jak przenieść rachunek płatniczy

Dzięki ograniczeniu zaangażowania klienta do minimum, przenoszenie rachunku w banku korzystającym z usługi Ognivo jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług do nowego banku. Można też jednocześnie wnioskować o zamknięcie dotychczasowego konta. Wniosek dotyczy przeniesienia takich usług, jak przekazanie środków, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz przekazania informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta.

Sposoby przenoszenia rachunku płatniczego

Przenoszenie rachunków bankowych jest usługą, w której uczestniczą dostawcy: czyli banki i SKOK-i prowadzące działalność w Polsce. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych każdy dostawca jest zobowiązany świadczyć taką usługę wobec konsumentów (dostawcy mają czas na dostosowanie swoich procedur do końca 2017 roku).

Usługa ta dotyczy osób fizycznych, które zdecydowały się otworzyć nowy rachunek i przenieść wybrane usługi płatnicze (polecenie zapłaty, stałe zlecenia) powiązane z obecnym rachunkiem do innego banku/SKOK-u.

A więc jeśli mamy w banku rachunek płatniczy np. konto oszczędnościowe i chcemy otworzyć nowe konto w innym banku lub SKOKu to w nowym banku lub SKOKu możemy załatwić wszystkie formalności związane z:

  • Zamknięciem obecnego rachunku
  • Przeniesieniem środków na nowy rachunek do nowego banku/SKOKu
  • Przeniesieniem zleceń stałych
  • Przeniesieniem poleceń zapłaty

Wystarczy, że w nowym banku lub SKOKu złożymy odpowiednie upoważnienie i wniosek. Bank lub SKOK dokona za Nas pozostałych formalności.

 

Ważne!
Przeniesienie rachunku płatniczego do nowego banku/SKOK-u nie oznacza przeniesienia numeru rachunku z dotychczasowego banku/SKOK-u. Po przeniesieniu rachunku otrzymamy nowy numer rachunku, zgodny z numeracją obowiązującą w nowym banku/SKOK-u.

 

Podstawa prawna:  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.) w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – dodano Dział III rozdział 8 Przeniesienie rachunku płatniczego.