Czynności związane z przeniesieniem rachunku płatniczego

Gdy chcesz przenieść rachunek płatniczy:

 
 1. Nowy dostawca (bank lub SKOK) jest zobowiązany poinformować konsumenta:
 •   o obowiązkach i uprawnieniach:

a) nowego dostawcy, w którym otwieramy rachunek płatniczy,

b) obecnego dostawcy, który aktualnie prowadzi nasz rachunek płatniczy,

c) konsumenta – jakie mamy prawa i obowiązki

 •    o terminach związanych z przeniesieniem rachunku płatniczego

 •    jakie usługi płatnicze można przenieść, jakie usługi może świadczyć nowy dostawca, w którym otwieramy rachunek płatniczy

 •    jakie są opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego

 •    jakie dane musimy przedstawić aby przenieść rachunek płatniczy

 •    wskazać pozasądowe procedury rozstrzygania sporów.

 1. Wszystkie informacje powinny być przekazane w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, jak i dostępne na stronie internetowej dostawcy.
 2. Wypełniamy wniosek i upoważnienie. We wniosku podajemy numer rachunku płatniczego z którego chcemy przenieść usługi/zamknąć oraz wskazujemy jakie czynności chcemy by dostawca za nas wykonał oraz z jaką datą. Upoważnienie może być złożone w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Nowy dostawca w terminie 2 dni roboczych kontaktuje się dostawcą, który do tej pory prowadził rachunek płatniczy celem realizacji upoważnienia.
 4. Obecny dostawca przesyła odpowiedź w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia oraz realizuje czynności określone w upoważnieniu.