Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w I kw. 2017

Data: 2017.07.12

W I kw. 2017 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 9 860 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba rachunków, przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu, wzrosła o ponad 68 proc. Najwięcej wniosków – ponad 4 tys. wpłynęło w marcu.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem usługi KIR w I kw. 2017 r. wyniosła 9 860. W tym samym okresie 2016 r. odnotowano 5 858 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2017 r. zdecydowało się 9 791 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 9 639 osób, tj. 97,8 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 625 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 462 osoby.

lista aktualności