Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w I kw. 2018

Data: 2018.05.14

W I kw. 2018 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 7 419 osób. W porównaniu do IV kw. 2017 r. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu zwiększyła się o 764. Najwięcej wniosków – ponad 2,5 tys. wpłynęło w marcu.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w I kw. 2018 r. wyniosła 7 419. W tym samym okresie 2017 r. odnotowano 9 860 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2018 r. zdecydowało się 7 385 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 7 228 osób, tj. 97,4 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 470 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 371 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

lista aktualności