Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w I kw. 2019​​

Data: 2019.04.25

W I kw. 2019 roku decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 10 676 osób. Najwięcej wniosków – ponad 3,9 tys. wpłynęło w marcu.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w I kw. 2019 r. wyniosła 10 676. W tym samym okresie 2018 r. odnotowano 7 419 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2019 r. zdecydowało się 10 627 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 9 497 osób, tj. 90 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 685 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 470 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej informacji na stronie ognivo.pl.

lista aktualności