Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w I kw. 2020 r.

Data: 2020.04.16

W I kw. 2020 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 5 128 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale - ponad 2 tys. - wpłynęło w styczniu. 

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego.

Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w I kw. 2020 r. wyniosła 5 128. W tym samym okresie 2019 r. odnotowano 10 676 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2020 r. zdecydowało się 5 099  osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 900 osób, tj. 96 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 570 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 416 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej informacji na stronie ognivo.pl

 

lista aktualności