Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w I kw. 2022 r.

Data: 2022.04.19

W I kw. 2022 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 5 170 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 1,9 tys. – wpłynęło w lutym.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku.

Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w I kw. 2022 r. wyniosła 5 170. W tym samym okresie 2021 r. odnotowano 4 764 takie wnioski. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2022 r. zdecydowało się 5 110 osób, czyli 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 891 osób, tj. około 95 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 767 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 495 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych. 

 

lista aktualności