Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w IV kw. 2020 r.

Data: 2021.01.19

W IV kw. 2020 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 6 435 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale - ponad 2,4 tys. wpłynęło w październiku.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. 

Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w IV kw. 2020 r. wyniosła 6 435. W tym samym okresie 2019 r. odnotowano 11 733 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w IV kw. 2020 r. zdecydowało się 6 389 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 6 090 osób, tj. blisko 95 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 702 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 492 osoby.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych. Więcej informacji na stronie www.ognivo.pl

lista aktualności