Ile to kosztuje?

Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu rachunku/usług płatniczych zostaniesz powiadomiony o wszelkich możliwych opłatach związanych z tą usługą. Wysokość opłat banki/SKOK-i ustalają indywidualnie.

Opłaty te nie mogą być wyższe niż rzeczywiste koszty ponoszone przez danego dostawcę z tytułu wykonywanych czynności.

Dostawca nie może pobierać opłat za udostępnienie danych dotyczących istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty objętych przenoszeniem rachunku płatniczego.