Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w II kw. 2021 r.

Data: 2021.07.20

W II kw. 2021 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 4013 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale – blisko 1,5 tys. – wpłynęło w kwietniu.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w II kw. 2021 r. wyniosła 4 013. W tym samym okresie 2020 r. odnotowano 4 395 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w II kw. 2021 r. zdecydowało się 3 969 osób, czyli ponad 98 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 3 873 osoby, tj. ponad 96 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 607 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 421 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych. 

 

lista aktualności