Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w III kw. 2018

Data: 2018.10.23

W III kw. br. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 4 295 osób. Najwięcej wniosków – ponad 2,7 tys. wpłynęło w lipcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w III kw. 2018 r. wyniosła 4 295. W tym samym okresie 2017 r. odnotowano 7 972 takie wnioski. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2018 r. zdecydowało się 4 265 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 155 osób, tj. 96,7 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 266 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 190 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

 

lista aktualności