Statystyki przenoszonych rachunków płatniczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w III kw. 2021 r.

Data: 2021.10.19

W III kw. 2021 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęły 3 802 osoby. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 1,4 tys. – wpłynęło we wrześniu.

 

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w III kw. 2021 r. wyniosła 3 802. W tym samym okresie 2020 r. odnotowano 6 716 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2021 r. zdecydowało się 3 768 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 3 671 osób, tj. ponad 96 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 547 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 372 osoby.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych.

lista aktualności